SLAGPORTAR/GARAGEPORTAR

Slagport, dubbeldörr (svart)

Slagport/garageport, dubbeldörr, RC3 med brytstål (svart)

Slagport, dubbeldörr, RC3 med brytstål (vit)

Slagport, dubbeldörr, RC3 med brytstål, lås 1, 2 (vit)

Slagport, dubbeldörr, 2 x ventiler (svart)

Slagport, dubbeldörr, 2 x ventiler (vit)

Slagport, 4 ventiler (vit)

Slagport, dubbeldörr (rostfri)

Dubbeldörrar av portmodell att användas som garageport eller skalskydd vilka även kan tillverkas som brandklassade och/eller säkerhetsklassade både för in-och utvändigt bruk.

Olika tillgängliga tillval som bl a dörrstängare, ventilation, låstyp.

Brandklass: EI230, EI260, EI2120

Säkerhetsklass: RC3, RC4

Samtliga brandklassade dörrar håller rökgastäthet enligt Sa/S200.

Design

Slagportar och garageportar med extra stort öppningsmått. Addera brytskydd, extra lås eller andra tillbehör. Kontakta oss för rådgivning.

Brandklasser

En dörr från
Komidoor

Är alltid säkerhetsklassad.

Komidoors säkerhetsdörrar är testade och certifierade enligt den senaste europeiska standarden SS-EN 1627. Standarden tar fasta på dörrens förmåga att stå emot ett angreppsförsök. Komidoors säkerhetsdörrar lever upp till klass RC 4 enligt EN 1627.

  • 100% 100%

Brandklassad och rökgastät

Våra utvändiga brandklassade dörrar är CE-märkta enligt den nya standarden och uppfyller brandklasserna EI215 EW30, EI215 EW60, EI230, EI230 EW60, vilket innebär att dörrarna är både isolerande och uppfyller täthetskraven i 30 respektive 60 minuter. Spridning av rök och gaser är den enskilt största dödsorsaken i samband med brand.

Läs mer

För att svara upp mot Boverkets föreskrifter från 1 januari 2013 uppfyller våra säkerhetsdörrar även brandgastäthetsklass Sa/S200, vilket innebär att dörren sluter tätt och förhindrar rök och skadliga gaser att passera. Rökgastäthetsklass Sa påvisar dörrens förmåga att sluta tätt mot rumstempererad gas medan Rökgastäthetsklass S200 (benämndes tidigare Sm men har likställda krav) avser kapaciteten att hindra varm rök att passera. I båda fallen ger Komidoors dörrar brandgastäthet i båda riktningarna.

Komidoor AB

Von Utfallsgatan 16 A,
415 05 Göteborg
Hitta till oss

Kontakt

info@komidoor.se
031-310 40 50

General terms of sale and delivery

Bruks & underhålls garanti