Våra dörrar

Säkerhetsklassade dörrar

Vid angreppsförsök är tiden dörren kan stå emot största enskilda faktorn. Det kan vara skillnaden mellan ett genomfört inbrott och ett misslyckat.

Våra säkerhetsdörrar är testade och certifierade enligt senaste europeiska standarden SS-EN 1627 och finns i de olika säkerhetsklasserna RC3 och RC4.

Säkerhetsklassade dörrar kan även kombineras med de olika brandklasserna EI230, EI260, EI2120.

Brandklassade dörrar

Uppstår en brand är största faran de gaser och den rök som följer i brandens spår. Att skydda emot alla dessa faror är högsta prioritet och ofta ett krav.

Våra brandklassade dörrar är CE-märkta enligt nya standarden och finns i utföranden för brandklasserna EI230, EI260, EI2120. De uppfyller även standard för rökgastäthet S200 resp Sa där det krävs.

Brandklassade dörrar kan även kombineras med de olika säkerhetsklasserna RC3 samt RC4.

Oklassade dörrar

Vi hjälper dig att ta fram dörrar där brand- eller säkerhetsklassning inte spelar någon roll.
I fall du känner dig osäker på vilken dörrklassning du behöver kan du alltid kontakta oss för rådgivning!

Komidoor AB

Von Utfallsgatan 16 A,
415 05 Göteborg
Hitta till oss

Kontakt

info@komidoor.se
031-310 40 50

General terms of sale and delivery

Bruks & underhålls garanti