LOFTGÅNGSDÖRRAR

Säkerhetsdörr RC3, lås 1, dörröga (svart)

Säkerhetsdörr RC3, lås 1,2, dörröga (blå)

Säkerhetsdörr RC3, lås 1,2, dörröga (röd)

Säkerhetsdörr RC3, lås 1,3, dörröga (grå)

Säkerhetsdörr RC3, lås 1,2,3, dörröga (vit)

Säkerhetsdörr RC3, lås 1,2, dörröga (vit)

Säkerhetsdörr RC3, lås 1,2, dörröga (svart)

Säkerhetsdörr RC3, lås 1,3, dörröga (vit)

Mitt hem, min borg. Människan har alltid säkrat ingången till sina hem enligt samtidens metoder.
Efter åratal av forskning och testning har olika standarder framtagits för säkerhetsklassning av dörrar.

Våra moderna dörrar är tillverkade enligt nyaste europeiska normer och CE certifiering.

Kan skräddarsys enligt egna önskemål om utseende, tidsepok eller material.

Erbjuds även i olika brandklasser.

Säkerhetsklass RC3 och RC4

Brandklass EI230, EI260, EI2120

Samtliga brandklassade dörrar håller rökgastäthet enligt Sa/S200.

Ljudklass 37dB i standardutförande | Ljudklass 40dB och 47dB som option

U-värde 1,4 W/m2K i standardutförande för brand/säkerhetsdörrar

Rostfria gångjärn

Ek eller Rostfri tröskel

Design
Sprakande rött eller sofistikerat svart. Små rektangulära fönster med frostat glas. Utseendet på dörrarna kan varieras i mängder av färger, laminat och med inslag av glas. Exempel finns under PROJEKT
Brandklasser

En dörr från
Komidoor

Är alltid säkerhetsklassad.

Komidoors säkerhetsdörrar är testade och certifierade enligt den senaste europeiska standarden SS-EN 1627. Standarden tar fasta på dörrens förmåga att stå emot ett angreppsförsök. Komidoors säkerhetsdörrar lever upp till klass RC 4 enligt EN 1627.

  • 100% 100%

Brandklassad och rökgastät

Våra utvändiga brandklassade dörrar är CE-märkta enligt den nya standarden och uppfyller brandklasserna EI215 EW30, EI215 EW60, EI230, EI230 EW60, vilket innebär att dörrarna är både isolerande och uppfyller täthetskraven i 30 respektive 60 minuter. Spridning av rök och gaser är den enskilt största dödsorsaken i samband med brand.

Läs mer

För att svara upp mot Boverkets föreskrifter från 1 januari 2013 uppfyller våra säkerhetsdörrar även brandgastäthetsklass Sa/S200, vilket innebär att dörren sluter tätt och förhindrar rök och skadliga gaser att passera. Rökgastäthetsklass Sa påvisar dörrens förmåga att sluta tätt mot rumstempererad gas medan Rökgastäthetsklass S200 (benämndes tidigare Sm men har likställda krav) avser kapaciteten att hindra varm rök att passera. I båda fallen ger Komidoors dörrar brandgastäthet i båda riktningarna.

Komidoor AB

Von Utfallsgatan 16 A,
415 05 Göteborg
Hitta till oss

Kontakt

info@komidoor.se
031-310 40 50

General terms of sale and delivery

Bruks & underhålls garanti