Stålprofiler

Vi tar fram ett dörrparti efter era krav och önskemål.
Oavsett som skalskydd eller brandskydd.
Vi kan leverera profildörrar upp till EI260 och RC3.

Inom SP 300 har vi tre system; SP 35000 (oisolerat), SP 55000 och SP 75000.

Stålprofilerna är avsedda för dörr-, vägg- och fönsterpartier och är tillverkade av obehandlat, sendzimirförzinkat eller rostfritt stål. Spåruttag för tätningslister vid anslutning mot dörr och fönster ger släta in och utvändiga ytor. Glasningslisterna levereras i sendzimirförzinkat eller rostfritt stål, har en dold infästning, finns i olika breddmått för anpassning till olika glastjocklekar och även som Z- eller vinkellist.

SP 55000 och SP 75000 ska endast används i kombination med SP 35000.

Övrig information:
 • Profilbredder: 20mm, 30mm, 50mm 85mm, 130mm, 180mm och 260 mm
 • Profil för modullås 85 mm
 • Klämfri bakkant
 • Bågar och runda fönster
 • Ljudreduktion
 • SP 300 erbjuds även i rostfritt stål, syrafast kvalitet EN 1.4404 (ASTM 316L, SS 2348).

SP 35000 / SP 95000

 • Brandklass upp till EI260
 • Inbrottskyddsklass: RC2 enligt SS EN 1627
 • Rökgastäthet: Sa, S200

Isolerade stålprofiler med bruten köldbrygga

Inom SP 500 har vi tre system med olika profildjup; SP 56500, SP 57000 och SP 59000. Dessa har bruten köldbrygga för dörr och entrépartier, skyltfönster- och fasadpartier. Systemet består av obehandlade, sendzimirförzinkade eller rostfria stålprofiler och en isolerande kärna av fuktavvisande träfiber. Glasningslisterna levereras i sendzimirförzinkat eller rostfritt stål, har en dold infästning och finns i olika breddmått för anpassning till olika glastjocklekar. Till systemet hör även profiler för modullås, klämfri bakkant, runda fönster och bågar. Systemen finns med skottskydd och inbrottskydd.

Alla Stålprofilsystem erbjuds även i rostfritt stål, syrafast kvalitet EN 1.4404 (ASTM 316L, SS 2348).

 

Övrig information:

Profilbredder: 20mm, 30mm, 50mm 85mm, 130, 180 och 260 mm
Profil för modullås 85 mm
30 mm dörrkarmsprofil
Klämfri bakkant
Bågar och runda fönster
Ljudreduktion
U-värde ner till 1,0 W/m2 K
Inbrottsskydd upp till RC4 enligt SS EN 1627
Skottskydd upp till FB6NS enligt SS EN 1522
Explosionsskydd EXR 1–EXR 5 enligt SS EN 12123-2
Regn och vindtäthet klass 3A / 6B (Dörr) 9A (Fast fönster) enligt
SS EN 12208
Vindlast klass 3C enligt SS EN 12210
Lufttäthet klass 3 enligt SS EN 12207

* Partier kan utföras och skyltas för inbrottsskydd och skottskydd enligt Stålprofil Typgodkännandebevis 1946/89 som utfärdats av SITAC.

SP 56500 / SP 956500

 • Inbrottsskydd upp till klass RC4 enligt SS EN 1627
 • Skottsäkerhet upp till klass FB6NS enligt SS EN 1522
 • Regn och vindtäthet klass 3A / 6B (Dörr) 9A (Fast fönster) enligt
  SS EN 12208
 • Vindlast klass 3C enligt SS EN 12210
 • Lufttäthet klass 3 enligt SS EN 12207

SP 57000 / SP 957000

 • Inbrottsskydd upp klass RC4 enligt SS EN 1627
 • Inbrottsskydd upp till klass 5 enligt ENV 1627:1999*
 • Skottsäkerhet upp till klass FB6NS enligt SS-EN 1522*
 • Regn och vindtäthet klass 3A / 6B (Dörr) 9A (Fast fönster) enligt
  SS EN 12208
 • Vindlast klass 3C enligt SS EN 12210
 • Lufttäthet klass 3 enligt SS EN 12207

* Partier kan utföras och skyltas enligt Stålprofil Typgodkännandebevis 1946/89 som utfärdats av SITAC

SP 59000 / SP 959000

 • Inbrottsskydd upp till klass RC4 enligt SS EN 1627
 • Skottsäkerhet upp till klass FB6NS enligt SS EN 1522
 • Regn och vindtäthet klass 3A / 6B (Dörr) 9A (Fast fönster) enligt
  SS EN 12208
 • Vindlast klass 3C enligt SS EN 12210
 • Lufttäthet klass 3 enligt SS EN 12207

Brandisolerade stålprofiler

Inom SP 700 har vi fyra system med olika bredder; SP 76500, SP 77000, SP 79000 och SP 711000. Dessa är brandisolerande stålprofilsystem med obrännbar isolerande kärna godkända för vägg-, dörr- och fönsterpartier. Systemet består av obehandlat, sendzimirförzinkat eller rostfritt stål. Spåruttag för tätningslister vid anslutning mot dörr och fönster ger släta in och utvändiga ytor. De brandisolerande profilerna har en brandbeständig isolerkärna enligt följande: 25 mm (SP 76500), 30 mm (SP 77000), 50 mm (SP 79000) och 2×25 mm (SP 711000).

Glasningslisterna levereras i sendzimirförzinkat eller rostfritt stål, har en dold infästning och finns i olika breddmått för anpassning till olika glastjocklekar. Till systemet hör även typgodkända profiler för modullås, klämfri bakkant, runda fönster och bågar i brandteknisk klass. Inom SP 700 finns profiler med typgodkännandebevis för skyltning från blandklass E 30 upp till EI 120. Systemet finns även i skottskyddat och inbrottsskyddande uförande.

 

Övrig information:

Profilbredder: 20mm, 30mm, 50mm 85mm, 130, 180 och 260 mm
Profil för modullås 85 mm
30 mm dörrkarmsprofil
Klämfri bakkant
Bågar och runda fönster
Ljudreduktion
Brandklass upp till EI260
Inbrottsskydd upp till RC4 SS EN 1627
Skottskydd upp till FB6NS SS EN 1627

SP 76500 / 976500

 • Brandklass upp till EI260
 • Inbrottsskydd upp till RC3 SS EN 1627
 • Skottskydd upp till F76NS SS EN 1627 eller FB6NS kombinerat med brand
 • Rökgastäthet: Sa, S200

SP 77000 / 977000

 • Brandklass upp till EI260
 • Inbrottsskydd upp till RC4 SS EN 1627
 • Skottskydd upp till FB6NS SS EN 1627
 • Rökgastäthet: Sa, S200

SP 79000 / 979000

 • Brandklass upp till EI260
 • Inbrottsskydd upp till RC4 SS EN 1627 eller RC3 kombinerat med brand
 • Skottskydd upp till FB7NS SS EN 1627 eller FB6NS kombinerat med brand
 • Rökgastäthet: Sa, S200

SP 711000 / 9711000 (Endast till fasta partier)

 • Brandklass upp till EI260
 • Inbrottsskydd upp till RC4 SS EN 1627
 • Skottskydd upp till FB6NS SS EN 1627

Komidoor AB

Von Utfallsgatan 16 A,
415 05 Göteborg
Hitta till oss

Kontakt

info@komidoor.se
031-310 40 50

General terms of sale and delivery

Bruks & underhålls garanti